Baroque Woodwind

Baroque Woodwind

Share on

Related

Upcoming Concerts

Dec. 12, 2023

Lucie Horsch
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi"
Milan - Italy

Jan. 14, 2024

Lucie Horsch
Conservatoire du Grand Avignon
Avignon - France

Jan. 21, 2024

Lucie Horsch
Tivoli Vredenburg
Utrecht - Netherlands

Jan. 23, 2024

Lucie Horsch
Konzert- und Kongresshalle Bamberg
Bamberg - Germany

Feb. 11, 2024

Lucie Horsch
Salle de musique TPR
La Chaux-de-Fonds - Switzerland

Feb. 29, 2024

Lucie Horsch
Tivoli Vredenburg
Utrecht - Netherlands

March 6, 2024

Lucie Horsch
Wiener Konzerthaus
Vienna - Austria

March 18, 2024

Lucie Horsch
Opéra Comédie
Montpellier - France

April 5, 2024

Lucie Horsch
Tivoli Vredenburg
Utrecht - Netherlands

April 13, 2024

Lucie Horsch
De Bijloke
Ghent - Belgium

April 18, 2024

Lucie Horsch
L'Auditori
Barcelona - Spain

May 23, 2024

Lucie Horsch
Tivoli Vredenburg
Utrecht - Netherlands

May 24, 2024

Lucie Horsch
Muziekgebouw
Amsterdam - Netherlands

May 25, 2024

Lucie Horsch
De Doelen
Rotterdam - Netherlands

May 26, 2024

Lucie Horsch
Muziekcentrum / Wilminktheater
Enschede - Netherlands

May 30, 2024

Lucie Horsch
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
Eindhoven - Netherlands

May 31, 2024

Lucie Horsch
Penninckshuis
Deventer - Netherlands

June 1, 2024

Lucie Horsch
Church
Garmerwolde - Netherlands

June 2, 2024

Lucie Horsch
Concertgebouw
Amsterdam - Netherlands

June 3, 2024

Lucie Horsch
Zuidervermaning
Westzaan - Netherlands

June 4, 2024

Lucie Horsch
Grote of Sint-Laurenskerk
Rotterdam - Netherlands

June 5, 2024

Lucie Horsch
Grote Kerk
Zwolle - Netherlands